Trader.com (Polska) Sp. z o.o.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000087256

NIP: 522-010-28-63.
Wysokość kapitału zakładowego: 35.637.000zł

tel.: (0-22) 455-33-00
fax: (0-22) 455-33-01
e-mail: info@trader.pl
Internet: www.trader.pl

Trader.com (Polska)
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

tel.: (0-22) 455-33-00
fax: (0-22) 455-33-01
e-mail: info@trader.pl
NIP: 522-010-28-63

Numer konta bankowego:
Bank Pekao S.A.
35 1240 1109 1111 0010 2081 1270


 

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000087256

Wysokość kapitału zakładowego: 35.637.000zł