Trader.com (Polska) Sp. z o.o.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000087256

NIP: 522-010-28-63.
Wysokość kapitału zakładowego: 35.637.000zł

tel.: (0-22) 455-33-00
fax: (0-22) 455-33-01
e-mail: info@trader.pl
Internet: www.trader.pl

Trader.com (Polska)
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

tel.: (0-22) 455-33-00
fax: (0-22) 455-33-01
e-mail: info@trader.pl
NIP: 522-010-28-63

Numer konta bankowego:
DNB Bank Polska
58 2190 0002 3000 0046 8285 0101


 

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000087256

Wysokość kapitału zakładowego: 35.637.000zł